kontakt / contact:
Geograafia Osakond, Tartu Ülikool, Vanemuise 46, Tartu 51003 /
Department of geography, University of Tartu, Vanemuise st 46, Tartu 51003
(+372)7376844
(+372)5241367

Skype: aaaanto
Twitter: https://twitter.com/antoaasa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7786-3977


www:
Mobiilsusuuringute labor / Mobility Lab
TÜ geograafia osakond / Department of Geography, University of Tartu


Haridus / Education:


Keeled / language: ET, EN, DE, RU, R


Töökoht / Work:
inimgeograafia kaasprofessor, geograafia osakond Tartu Ülikool /
Associate Professor in Human Geography, Department of Geography University of Tartu


Teadustegevus / Scientific activity

CV Eesti teadusinfosüsteemis
CV in Estonian Research Information System


Õpetamine / Teaching

Tbilisi riiklikus ülikoolis / Tbilisi State University (2019 - 2020)

Videod / videos

  • “Impact of COVID-19 on human mobility in Estonia: analysis of mobile positioning data”; The 17th Baltic Conference on Intellectual Cooperation, Tallinn on 28–29 June:
  • Arukas kohanemine koroonaviirusega, TÜ koroonakonverents (26.-27. november 2020):
  • “Mobiilpositsioneerimise kasutamine viiruse leviku uurimisel”, (9. aprill, 2020), Riigikogu Arenguseire keskuse veebiseminar „Millise tuleviku toob meile inimeste liikuvusandmete kasutamine?”: