Korrelatsioonanalüüs

Aadressil (“http://aasa.ut.ee/statistika/tartu_temp.csv”) on juba varasemast tuttav fail Tartu kuu keskmiste õhutemperatuuridega. Võtame selle uuesti ette ja uurime, kas veebruari ja märtsi õhutemperatuuride vahel on seos? Selleks tuleb:

Regressioonanalüüs

Jätkame sama failiga. Kindlasti oleme kõik kuulnud kliima soojenemisest. Kontrollime, kas Tartu märtsi keskmine õhutemperatuur on muutunud perioodil 1866 - 2007?
Töö käik:

Dispersioonanalüüs

Dispersioonanalüüsi vaatame väga lihtsa näitega (tegelikult piisaks t-testistki..). Aadressil (“http://aasa.ut.ee/statistika/saunad_majapidamises.csv”) asub tabel, kuhu on kantud 2000. aasta rahvaloenduse tulemusena leitud majapidamiste hulk ja saunaga majapidamiste hulk maakondade ja omavalitsuste kaupa. Lisaks on Eesti jagatud meelevaldselt Põhja- ja Lõuna-Eestiks.

Ülesanne on selgitada dispersioonanalüüsi abil, kas Põhja-Eestis on saunaga majapidamiste osakaal suurem või väiksem kui Lõuna-Eestis.
Töö käik:

Korrektselt vormistatud lahenduskäik, tulemused ja interpretatsioon tuleb esitada emailiga:Juhendi koostanud Anto Aasa (tuginetud on Krista Lõhmuse varasematele analoogsetele juhenditele)
Juhend Internetis: http://aasa.ut.ee/statistika/
õppeaine: LOOM.02.153 / Statistilise andmetöötluse praktikum
Viimati täiendatud: 2020-10-19