Kolmanda praktikumi lõpuks peaks olema selgeks saanud esimesed sammud, kuidas R-iga RStudio keskkonnas hakkama saada.
Eeldatavasti oskame nüüd:

Sellest lähtuvalt palun lahendada järgmine ülesanne:

Aadressil (http://aasa.ut.ee/statistika/RV030s_iive.csv) asub Eesti Statistika andmebaasist võetud andmetabel, kuhu on kantud elussünnid ja surmad Eestis perioodil 1919 - 2014.


Juhendi koostanud Anto Aasa (tuginetud on Krista Lõhmuse varasematele analoogsetele juhenditele)
Juhend Internetis: http://aasa.ut.ee/statistika/
õppeaine: LOOM.02.153 / Statistilise andmetöötluse praktikum
Viimati täiendatud: 2020-10-19