kontakt / contact:
Geograafia Osakond, Tartu Ülikool, Vanemuise 46, Tartu 51003 /
Department of geography, University of Tartu, Vanemuise st 46, Tartu 51003
(+372)7376844
(+372)5241367

Skype: aaaanto
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7786-3977


www:
Mobiilsusuuringute labor / Mobility Lab
TÜ geograafia osakond / Department of Geography, University of Tartu


Haridus / Education:


Keeled / language: ET, EN, DE, RU, R


Töökoht / Work:
inimgeograafia vanemteadur, geograafia osakond Tartu Ülikool /
Senior Research Fellow in Human Geography, Department of Geography University of Tartu


Teadustegevus / Scientific activity

CV Eesti teadusinfosüsteemis
CV in Estonian Research Information System


Õpetamine / Teaching

Tbilisi riiklikus ülikoolis / Tbilisi State University (2019)

Videod / videos

  • Digimeetodite väljakutsed sotsiaal- ja humanitaarteadustes. Webinar 29. mai 2018:
  • Data Science seminar - The power of visualisation link (00:50:15 - 01:15:30)
  • Keskuskohtade mõju hindamine mobiillpositsioneerimise andmetel:

  • Inimeste liikumine Tartus ühe päeva jooksul / Movement of people in Tartu during one day:

etc

…………………….

Author: Anto Aasa
Last update: 2019-09-03 11:32:36